Top

Blog

Lifestyle Check voor bedrijven

Dexa scan  

Deze scan is de beste methode om de lichaamssamenstelling te meten omdat de analyse snel, zeer precies en betrouwbaar is. Tevens kan deze scan zonder ongemakken voor de klant kan worden afgenomen. Naast de meting van de vetmassa en de vetvrije massa wordt eveneens de verdeling van deze massa over het lichaam gerapporteerd. De klant ligt gedurende de volledige duur van de scan (6-12 minuten) op de rug, zonder te bewegen en vrij van metalen voorwerpen. De resultaten van de analyse zijn de vetmassa, vetvrije massa en de botmassa in het lichaam.  

Krachtmeting op de eGym 

de eGym maximale krachttest zal een goed beeld geven van de spierkracht met betrekking tot alle grote spiergroepen van het lichaam. Tijdens deze test maakt de klant één herhaling en probeert dit op maximale kracht te doen. Het apparaat geeft tijdens deze test flinke tegendruk zodat er ook daadwerkelijk alles gegeven wordt. Op het scherm zal direct de score zichtbaar zijn.  

Spierdisbalans

In de App van de eGym zal direct na de krachttest zichtbaar zijn wat de spierdisbalans in het lichaam is. Welke spieren zijn juist heel ontwikkeld en welke wellicht iets onderontwikkeld. Hier wordt een link gemaakt naar eventuele klachten en naar de biologische leeftijd volgens eGym.  

Mobiliteitstesten 

De Functional Movement Screen (FMS) is een instrument dat doormiddel van 7 verschillende oefeningen een inzicht geeft in de beperkingen qua stabiliteit, mobiliteit en/of flexibiliteit. Aan de hand van een score kan er worden bepaald in welke mate er beperkingen aanwezig zijn en waar deze beperkingen zich bevinden. Het systeem is voornamelijk ontwikkeld voor sporters en fysiotherapeuten in de revalidatie. Men krijgt een indruk waar het probleem zich bevindt van het niet optimaal kunnen uitvoeren of trainen van oefeningen. Door het FMS kan er worden geconcludeerd wat de zwakke schakels zijn die het herstel of juist de vooruitgang in trainen belemmeren. 

SPIVI Functional Threshold test  

Dit is een maximale 5-minuten test. Hierin wordt bepaald wat de Functional Threshold Pass (FTP) van een klant is. De FTP is het wattage dat iemand kan volhouden voor maximaal 60 minuten. Tevens zal er gekeken worden naar een piekwattage en een gemiddelde wattage over de 5 minuten. Dit alles zal een goed beeld geven over de conditionele capaciteit van een klant.  

Advies 

De desbetreffende trainer legt alle resultaten van bovenstaande onderdelen naast elkaar en bespreekt deze per onderdeel met de klant. De trainer sluit af met een advies gericht op alle onderdelen. Tevens wordt er gekeken naar mogelijkheden om de klant direct te laten werken aan zijn/haar minder sterke punten.  

No Comments
Add Comment
Name*
Email*
Website